NeuroNet - Prostor pro business 21. století

work

Z tříletého celoevropského výzkumu mezi zaměstnanci vyplynuly překvapivé poznatky. Tím hlavním je, že jistota zaměstnání není pro lidi tak důležitá, jak si doposud mnohá vedení společností myslí.

Pouze 41% zaměstnanců chce v horizontu jednoho roku zůstat u současného zaměstnavatele.

Co by mohlo ty zbývající přimět, aby uvažovali stejně?

 

svacina 95% zaměstnanců uvítá, pokud jim manažeři krom běžné analýzy budou schopni pomoci uvidět pracovní problémy jinak, v jiném světle či z jiné perspektivy.

85% zaměstnanců bude rádo, dokáže-li jejich nadřízený spontáně přiznat vlastní chybu a neskrývat ji za omluvy a výmluvy nebo dokonce svádět na ostatní.

Kolem 80% zaměstnanců dále od manažerů očekává,

  • že jim poskytnou při delegování větší nezávislost a zároveň budou brát ohled na jejich osobní rozvoj,
  • že budou přijímat jejich nápady a vybízet je k dalším,
  • že je zapojí do řešení problémů,
  • že při hodnocení vždy poskytnou kvalitní a kompletní zpětnou vazbu,
  • že budou chválit jejich úsilí a dobré výsledky,

Spokojena jich s výše uvedenými body není ani polovina.

(ze závěrů studie Krauthammer Observatory)

Mají tyto požadavky na chování manažerů nějaký společný jmenovatel?

Odpověď nám dávají neurovědecké výzkumy posledních let. Tím společným jmenovatelem je způsob, jakým funguje náš mozek. A pokud do manažerské praxe ve své firmě zavedete několik prvků NeuroManagementu, může být spokojenost vašich zaměstnanců i manažerů v průměru až o 50% vyšší než v současnosti.

Zisk

Stabilita zaměstnanců je nezanedbatelný zisk

Především na pozicích vyššího a středního managementu se může snížení fluktuace a zvýšení efektivity řízení projevit jako jeden z nejmarkantnějších zisků, kterých můžete v rámci firemních financí dosáhnout.

A to bez ohledu na vývoj trhu. Právě nyní lze zapojením NeuroHR nalézt ten správný způsob, jak proplout divočejšími vodami, které mnohou konkurenci potopí a vám následně umožní ovládnout vyklizené pole.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting